Aby datové a poštovní služby běžely v pořádku a ke spokojenosti klientely, tak je třeba se postarat o několik důležitých technických záležitostí.

Služby musí běžet o dostačujícím výkonu

Jednoduchý titulek, ale z technického pohledu nelze tento fakt podceňovat.
Na hostname.cz provozujeme datové služby, mailové služby a databázové služby na samostatných serverech s dostatečným výkonem. Servery jsou připravené reagovat na okamžitou zátěž a tak odbavit například hromadné odeslání newsletteru, zvýšenou návštevu prezentace v době konání marketingové kampaně.